Tijekom zakazanog dokovanja, zatražene su usluge skeniranja kemijskog tankera Odoardo Amoretti. Oblak točaka koristio se za dizajn i pripremu preuređenja sistema obrade balasta.

Projekt je bio zakazan za sljedeće dokovanje, koje je planirano za pet godina.

Razlog skeniranja 5 godina prije sljedećeg dokovanja broda je zapravo rezultat izuzetno dobrog planiranje od strane kompanije Amoretti Armatori Group. Naime, da se skeniranje nije obavilo za vrijeme ovog dokovonja, područje projekta bi do tada bilo Ex zona te bi samo skeniranje bilo mnogo skuplje, jer bi se trebalo izvesti ATEX opremom.