Naš najkompletniji paket pokriva kompletnu inženjersku fazu projekta, od inicijalnog skeniranjana na željenoj lokaciji pa sve do radioničke dokumentacije.

Paket 4 nudi:

 • Mobilizaciju;
 • Projektno savjetovanje;
 • Sirovi scan u crno bijeloj i/ili u boji;
 • Postprocesiranje;
 • Oblak točaka u odgovarajućem formatu;
 • Optimizirana mreža modela;
 • Točan as built 3D CAD model;
 • Dizajn i izrada modela nadogradnje;
 • Procesno i instrumentacijski dijagrami; 
 • Loop dijagrami;
 • Tehničke specifikacije i data sheet-ovi opreme i instrumenata;
 • Jednopolne sheme, sheme ožičenja;
 • Strukturalni dizajn;
 • FEM Analiza;
 • CFD Simulacija;
 • Nacrti, opći planovi;
 • Dokumentacija klase;
 • Cijevni izometrici (ISO crteži);
 • Raspored opasnih područja (ATEX)
 • 2D i 3D detaljni dizajn te izrada radioničke dokumnetacije;
 • Podaci za proizvodnju (skice za strojnu obradu, datoteke za laserski centar, itd.);
 • Planovi tehničke koordinacije;
 • Dokumentacija za montažu;
 • As Built dokumentacija;
 • Sigurnu izmjenu podataka na našoj aplikaciji.

Nedostaje vam dio projektne dokumentacije? Uobičajna projektna praksa nalaže da se sva dokumentacija pohrani za buduće potrebe, no u mnogim slučajevima svjedočimo gubitku cjelokupne ili dijela projektne dokumentacije ili neusklađenosti postojeće dokumentacije sa ‘as built’ stanjem. Kako bi doskočili ovom problemu na raspolaganju vam je metoda reverzibilnog inženjeringa kojom skenirate željeni objekt i redizajnirate ga kao 3D model. Jednom uvezen model u vaš omiljeni 3D softver, može se koristiti za remodeliranje ili za nadogradnju na postojeći model, sve u cilju postizanja željenog rezultata - finalnog proizvoda. Najdragocijenije imovina je zapravo znanje. Retroaktivno stvaranje cjelovite ili djelomične projektne dokumentacije koja je spremna za odjel nabave, za izgradnju i montažu, za puštanje u rad, prilično je velik izazov. Ipak, naši inženjeri sposobni su uhvatiti se u koštac sa navedenim zadacima.