Ovaj paket nudi vam digitalnog blizanca, 3D model željenog objekta može vam biti dostupan unutar par dana.

Paket 3 nudi:

 • Mobilizaciju;
 • Projektno savjetovanje;
 • Sirovi scan u crno bijeloj i/ili u boji;
 • Postprocesiranje;
 • Oblak točaka u odgovarajućem formatu;
 • Optimizirana mreža modela;
 • Točan as built 3D CAD model;
 • Sigurnu izmjenu podataka na našoj aplikaciji.

Kompletni postupak skeniranja i obrade započinje na predmetnoj lokaciji, na kojoj se definira interesna zona skeniranja. Kako skeniranje napreduje, razvija se oblak točaka nakon čega slijedi modeliranje. Ovisno o dostupnosti, složenosti i veličini predmeta skeniranja u veoma kratkom roku sve zahtjevane mjere možete imati na raspolaganju u ugodnom okruženju vašeg ureda. Ovaj paket je idealan ukoliko ste izvođač radova i ugovorite izvođenje preinake ili obnovu na udaljenom mjestu s manjkavom ili nedostajućom dokumentacijom, a naročito ukoliko imate izazov izrade detaljanog plana sa predradnjama potrebnim za isporuku projekta unutar roka i budžeta. Kada se oblak točaka završi i umetne u softver za modeliranje, slijedi izrada teksture/površine.

U sklopu ovog paketa možemo ponuditi modeliranje dijela nadogradnje projekta. Kad je model nadogradnje završen, oprema, instrumenti pozicionirani, kabelske trase povučene, kolizije izbjegnute, tim inženjera može ići na sljedeći korak, radionička dokumentacije. Dodatno vaš projektni tim može biti podržan;

 • Strukturalni dizajn;
 • FEM Analizu;
 • CFD Simulacije;