Faro Freestyle 3D X skener je ručni lagani skener, posebno dizajniran za izazovne projekte koji zahtjevaju visoku točnost i brzinu izvedbe. Brzo i pouzdano prikuplja veliku količinu točaka i omogućuje prikaz u realnom vremenu. Detaljno pokriva manje površine koje se ne mogu snimiti laserskim skenerom postavljenim na stativu.
Uređaj je idealan za skeniranje:

  • Teško vidljivih površina;
  • Uskih i teško dostupnih površina;
  • Objekata sa sa visokotočnim prikazom detalja.