Ovaj paket je nadogradnja prvog paketa, a nudi vam spojene i procesirane skenove u oblaku točaka u formatu kojeg koristi vaš omiljeni softver, na našoj aplikaciji za sigurnu razmjenu podataka. Nakon toga, daljnje mogućnosti ovise o vašim potrebama.

Paket 2 nudi:

  • Mobilizaciju;
  • Projektno savjetovanje;
  • Sirovi scan u crno bijeloj i/ili u boji;
  • Postprocesiranje;
  • Oblak točaka u odgovarajućem formatu;
  • Sigurnu izmjenu podataka na našoj aplikaciji.

Jednom pribavljeni terenski skenovi podvrgavaju se postprocesingu. Povećanje složenosti 3D modela prate zahtjevi za boljom vizualizacijom u računalnoj grafici. Modeliranje tako složenih detalja postaje vrlo dugotrajni proces uz upitnu isplativost. Implementacija novih tehnologija poput 3D skeniranja, omogućava inženjerima dostupnost stvarnih objekata sa +/- 1mm točnosti. Postprocesiranjem stvaramo inženjerski paket dokumenata prilagođenih zahtjevu klijenata. Različiti izlazni rezultati zahtijevati će provođenje različitih postupaka na sirovim podacima dobivenim na terenu. Formati za izvoz dostupni su u E57, RCP, VRML, DXF, XYZ Text, XYZ Binary, IGES, FLS i PTS. 

Ovaj paket koristi se kao dimenzionalna kontrola tijekom pregleda npr. brziganih odljevaka koristeći metodu preklapanje. Usporedbom vašeg 3D modela sa skeniranim odljevkom i njihovim preklapanjem dobivamo obojeni graf koji najbrže daje povratne informacije o dijelovima na kojim ima viška ili nedostatka materijala.