Smještena u blizini Kölna u Njemačkoj, rafinerija u Wesselingu morala je biti podvrgnuta preuređivanju i remontu. Tvrtka IDS je odabrana za glavnogi izvođača radova, u projektnom vrhuncu mobilizirala bi 2000 ljudi na gradilištu. Između prvog reza stare linije do uvođenja plina u obnovljeni sustav bilo je dvomjesečno razdoblje potpunog gašenja sustava. Zbog tako kratkog vremenskog okvira, sve je trebalo biti detaljno isplanirano i prefabricirano mnogo ranije.

Opseg AITAC usluga bio je izraditi digitalni model 3 dijela postrojenja, a posebna pažnja posvećena je liniji baklje koja je bila podvrgnuta kompletnoj nadogradnji i remontu. Na lokacije je uzeto više od 611 skenova. Model je isporučen u .rcp formatu. IDS-ov inženjerski tim upotrijebio je skenirani model za djelomičnu rekonstrukciju blizanaca, nakon čega su pristupili izradi izometrika.